Κατηγορίες

Domain Names (10)

Πληροφορίες σχετικά με τα domain names

Άρθρα (2)

Άρθρα γενικού ενδιαφέροντος

Γενικά (2)

Γενικές πληροφορίες

Πληρωμές (2)

Πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές

Φιλοξενία (3)

Πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία (hosting)

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Τι είναι το bandwidth;

To bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωρητικότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά...

 Τι είναι η ΕΕΤΤ;

ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Η ΕΕΤΤ είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία...

 Τι είναι το subdomain;

Με βάση την ιεραρχία του DNS συστήματος Domain names, subdomain είναι ένα domain που είναι μέρος...

 Πως μπορώ να αποκτήσω Domain name;

Αρχικά κάνετε έλεγχο διαθεσιμότητας των Domain names που σας ενδιαφέρουν. Αφού καταλήξετε στο/α...

 Τι είναι ο καταχωρητής ονομάτων χώρου (domain names);

Ο καταχωρητής ονομάτων χώρου είναι μια εταιρία πιστοποιημένη και εξουσιοδοτημένη από την αρμόδια...